Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПРО БАНК > Архів новин > Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Вівторок, 08 квітня 2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"

2. Код за ЄДРПОУ 19357516

3. Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, Комсомольська, б.28

4. Міжміський код, телефон та факс (0462)626-686

5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.bankdemark.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 04.04.2014 р. (Протокол № 1) припинено повноваження:

- Голови Спостережної ради Стеценка Олександра Вiкторовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,5995%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi Голови Спостережної ради 4 роки;

- члена Спостережної ради Чичерiна Сергiя Анатолiйовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,5437%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi члена Спостережної ради 3 роки;

- члена Спостережної ради Єлманової Вiкторiї Анатолiївни в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,2815%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi члена Спостережної ради 4 роки;

- члена Спостережної ради Завгороднього Богдана Валерiйовича в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiе часткою у статутному капiталi - 0,00001%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi члена Спостережної ради 4 роки.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 04.04.2014 р. (Протокол № 1) обрано на посаду:

- Голову Спостережної ради Стеценка Олександра Вiкторовича. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,5995%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на посаду на термiн 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Спостережної ради Банку "Демарк";

- члена Спостережної ради Чичерiна Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,5437%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на посаду на термiн 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ "Стратегiї";

- члена Спостережної ради Єлманову Вiкторiю Анатолiївну. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 7,2815%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на посаду на термiн 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду директора ТОВ "Юридична компанiя "Амстердам";

- члена Спостережної ради Шаповалова Юрiя Iгоровича. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Володiє часткою у статутному капiталi - 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на посаду на термiн 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади директора ТОВ "Аудиторська компанiя "Фiнансова iнiцiатива", директора ТОВ "Аудиторська компанiя "Укрєвроконсалтинг", директора ТОВ "Торгперспектива".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Оніщенко Л.О.

07.04.2014 р.