Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > Новини > ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВННЯ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ “БАНКУ ДЕМАРК”
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВННЯ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ “БАНКУ ДЕМАРК”

 

 

 

                                               ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

                          ДЛЯ ЗАРАХУВННЯ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ “БАНКУ ДЕМАРК”

 

Основні критерії: відповідна професійна підготовка кандидата, необхідний досвід роботи, якісне виконання службових обов'язків на попередній роботі, бездоганна ділова репутація.

 

1. Начальник відділу супроводження кредитів юридичних осіб

     - вища економічна освіта

     - стаж роботи в банківській системі не менше 3 років

основні функції: планування та організація роботи відділу, прийняття рішень щодо поточної роботи відділу в межах своїх функціональних обов'язків, ведення переговорів та ділового листування з питань, що відносяться до компетенції відділу;

повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти України щодо кредитних, депозитних операцій, звернення стягнення на заставу; робота з простроченою заборгованістю.

     2. Начальник відділу супроводження кредитів фізичних осіб

           - вища економічна освіта

           - стаж роботи в банківській системі не менше 3 років

основні функції: планування та організація роботи відділу, ведення переговорів із питань, що відносяться до компетенції відділу;

повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти України, що стосуються кредитів, депозитів, повернення прострочених боргів.

     3. Економіст відділу супроводження кредитів юридичних осіб

         - вища економічна освіта

   - стаж роботи в банківській системі не менше 2 років

   основні функції: переговори з клієнтами, ведення справ з кредитних операцій, здійснення виїздів на місця знаходження клієнтів з метою перевірки фактичної наявності майна, що перебуває в заставі та оформлення відповідних актів перевірки стану заставленого майна, робота з бухгалтерською інформацією клієнта;                  

   повинен знати: законодавчі та інші нормативно-правові акти України щодо кредитних, депозитних операцій та прострочених боргів.

    4. Економіст відділу супроводження кредитів фізичних осіб.

         - вища економічна освіта

   - стаж роботи в банківській системі не менше 2 років

     основні функції: ведення кредитних справ клієнта, позичкових рахунків фізичних осіб-

     позичальників, здійснення відповідних бухгалтерських проводок, контроль за

     документообігом, правильністю ведення бухгалтерського обліку та виконання зобов'язань

     клієнтів перед банком за операціями, що здійснює відділ;

     повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти України, що стосуються діяльності  

     відділу.

5. Економіст відділу супроводу справ юридичних осіб

   - вища освіта

   - стаж роботи у банківській системі не менше 2 років

   основні функції: робота з розрахунковими та касовими документами клієнтів, перевірка правильності оформлення платіжних вимог на примусове списання коштів клієнтів                       у випадках, передбачених законодавством України, постанов Державної виконавчої служби та рішень судів про арешт(зняття арешту) коштів клієнта, які знаходяться на рахунках банку, та виконання їх в межах сум ч.6 ст.36 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, надання відповідей на листи та запити клієнтів, банків та інших установ та організацій згідно чинного законодавства;

повинен знати: закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, нормативно-правові акти Фонду, закон України “Про банки і банківську діяльність”, закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні          та інші нормативно-правові акти щодо виконання посадових обов'язків.

6. Економіст відділу супроводження депозитів фізичних осіб

   - вища економічна освіта

   - стаж роботи у банківській системі не менше 1 року

   основні функції: робота з рахунками фізичних осіб, надання інформації необхідної клієнту та відповідей на письмові запити фізичних осіб, нотаріусів, інших уповноважених осіб або організацій відповідно до законодавства України;

   повинен знати: форми та методи бухгалтерського обліку та нормативно-правові акти, що стосуються виконання посадових обов'язків.

7. Заступник начальника юридичного управління

   - повна вища юридична освіта (магістр, спеціаліст)

   - стаж роботи за спеціальністю в банківській сфері не менше 4 років

основні функції: проведення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів банком, його керівниками, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків та захист майнових прав і законних інтересів банку у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів; повинен знати: закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інструкції та методичні документи Національного банку України, інших державних установ, нормативні документи банку, економічний зміст і технологію банківських операцій та послуг, перелік інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер, державну мову, трудове законодавство та інше.

8. Юрисконсульт юридичного управління

   - повна вища юридична освіта (магістр, спеціаліст)

   - досвід роботи за спеціальністю від 3-х років(бажано в банківських установах)

   - знання податкового, кримінального, господарського та трудового законодавства

   - успішний досвід участі в судових засіданнях.

     основні функції: ведення претензійно-позовної роботи, процесів банкрутства та ліквідації,  

     підготовка позовних заяв, претензій, відповідей на претензії, інших процесуальних

     документів, представництво інтересів банку у судових органах, органах Державної

     виконавчої служби, координація і контроль процесу взаємодії з судовими, державними,

     правоохоронними та контролюючими органами в межах чинного законодавства України                  

     в питаннях повернення позичальниками банку проблемних активів, здійснення комплексу

правових заходів, спрямованих на стягнення проблемної заборгованості в судовому порядку;

повинен знати: закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інструкції та методичні документи Національного банку України, інших державних установ, нормативні документи банку, економічний зміст і технологію банківських операцій та послуг, перелік інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер, державну мову, трудове законодавство та інше.

9. Системний адміністратор

   - вища спеціальна освіта

   - стаж роботи не менше 2 років

     основні функції: настройка і адміністрування операційних систем, обслуговування

     мережевих протоколів, великоблочної і копіювальної техніки, підтримка корпоративних

     користувачів, настройка, експлуатація і обслуговування телекомунікаційного і мережевого

     устаткування, обслуговування офісного устаткування, підготовка і збереження резервних

     копій даних, їх періодична перевірка і знищення, встановлення і конфігурування оновлень

     операційної системи і прикладного програмного забезпечення, встановлення і

     конфігурування нового апаратного і програмного забезпечення, створення і підтримка в

     актуальному стані файлу облікових записів користувачів, підтримання інформаційної

     безпеки в банку, документування своєї роботи, усунення неполадок в комп'ютерній

     системі;

     повинен знати: програмне забезпечення, вміти працювати з серверами і локальними

     мережами, робити монтаж локальних мереж, знати основи інформаційної безпеки, вміти

     налаштовувати сучасні гаджети, ремонтувати обладнання.

10. Програміст

       - вища спеціальна освіта

       - стаж роботи не менше 2 років

     основні функції: робота з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, виконання всіх

     вимог Фонду, супроводження програмного забезпечення звітності для фонду гарантування

     вкладів фізичних осіб, розробка та впровадження програмного забезпечення, організація

     збереження програмного забезпечення в електронних архівах, установка на робочих

     станціях антивірусних програм, іншого програмного забезпечення, інсталяція операційних  

     систем на робочих комп'ютерних станціях, використання засобів криптографічного захисту    

     інформації;

     повинен знати: положення, інструкції, накази розпорядження, вказівки та інші

     документи стосовно функціювання банківських інформаційних СИСТЕМ.

11. Бухгалтер

       - повна вища освіта відповідного напряму підготовки

       - стаж роботи у банківській системі не менше 2 років

       - бездоганна ділова репутація.

    основні функції: ведення регистрів бухгалтерського обліку відповідно до основних вимог

     Національного банку України та облікової політики банку, ведення та підтримка

     внутрішнього плану рахунків (план аналітичних рахунків), складеного на підставі Плану

     рахунків бухгалтерського обліку, встановленого для банків НБУ, своєчасна підготовка і

     надання фінансової звітності, встановлення централізованого бухгалтерського контролю за

     застосуванням Правил облікової політики в різних підрозділах банку та достовірністю

     фінансової звітності;

     повинен знати: основи господарського, трудового та податкового законодавства,

     положення з бухгалтерського обліку та звітності, інші нормативні матеріали, форми та

     методи бухгалтерського обліку в банку, порядок документального оформлення і

     відображення на бухгалтерських рахунках господарських засобів і джерел їх

     формування, володіти прийомами аналізу фінансово-господарської діяльності, знати

     порядок контролю за використанням матеріальних і грошових ресурсів; володіти знаннями

     з основ економіки й організації виробництва, праці та управління, автоматизацій обробки

     економічної інформації.

12. Касир

     - повна загальна середня освіта, базова вища освіта

     - досвід роботи в установах банку не менше 1 року

     основні функції: операції з готівковою національною та іноземною валютою, ведення

     первинного обліку по здійсненим за день операціям з готівкою, здійснення прийому,

     перелічення, сортування, формування, упаковки, зберігання та видачі грошей, іноземної  

     валюти, контролювання правильності заповнення касових документів, складання звітності,

     касових   довідок;

     повинен знати: інструкцію “Про ведення касових операцій в банку, та інші нормативно-

     правові акти стосовно виконання посадових обов'язків.

13. Заступник завідуючого господарством

     - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки

     - стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року

     основні функції: організація забезпечення банку усіма необхідними для його діяльності  

     матеріальними ресурсами, проведення нагляду за матеріально-технічним станом офісних  

     та інших приміщень, координація роботи по усуненню поточних поломок​ недоліків, які

     перешкоджають роботі банку, розробка і реалізація способів зручної експлуатації території

     банку (офісних, складських, прилеглих територій), розробка планів матеріально-технічного

     забезпечення на основі визначення потреби підрозділів в матеріальних ресурсах, складання

     матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси, визначення

     нормативів потреби і складських запасів матеріальних ресурсів, здійснення організації

     оперативного обліку постачальницьких операцій, переписування матеріальних ресурсів;  

     повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи

     що стосуються господарського обслуговування банку, засоби механізації праці

     обслуговуючого персоналу, правила експлуатації приміщень, основи організації праці,

     основи трудового законодавства.

14. Архіваріус

     - загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

     - стаж роботи з ведення архівної справи не менше 1 року

     основні функції: зберігання, облік і охорона документів в архіві, реєстрування вхідних,

     вихідних документів та інші функції, що випливають з покладених на архів завдань;

     повинен знати: методику ведення діловодства, порядок зберігання і використання архівних

     документів, порядок оформлення справ і підготовка їх до зберігання та користування,

     складання описів справ постійного і тимчасового терміну зберігання, актів про видалення

     та знищення документів та справ, порядок ведення обліку і складання звітності, правила  

     експлуатації комп'ютерної техніки, технологію обробки даних, стандарти уніфікованої

     системи, організаційно-розпорядної документації, правила орфографії і пунктуації, основи

     організації праці трудового законодавства, правила ділового етикету, норми і вимоги з

     охорони праці протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

 

     Резюме надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду