Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна
02.10.2014

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ДЕМАРК»

На підставі постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2014 року №600 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ДЕМАРК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.09.2014 прийнято рішення №102 про запровадження з 29.09.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575, місцезнаходження: вул. Комсомольська, 28, м. Чернігів, 14000, Україна). У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку. Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 10.07.1992 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №47 від 20.10.2011р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 47 від 20.10.2011р.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.10.2011 №47 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ДЕМАРК»;

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, №263400, дата видачі ліцензії: 24.09.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 необмежений;

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, №185104, дата видачі: 17.10.2012; строк дії ліцензії: з : з 17.10.2012 необмежений;

6) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ, №185103, дата видачі: 17.10.2012; строк дії ліцензії: з 17.10.2012 необмежений;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсIFY"> 

 

Показники фінансового стану банку за станом на 29 вересня 2014 року наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи

Готівкові кошти

515 413.18

Кошти у Національному банку

751 860.07

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

3 188 471.87

Кошти в інших банках

11 516 565.97

Резерви під заборгованість інших банків

0.00

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

0.00

Цінні папери в торговому портфелі банку

0.00

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

15 000.00

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 

0,00

Резерви під знецінення цінних паперів

0.00

Кредити та заборгованість клієнтів

1 400 666 850.77

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-144 039 321.51

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0.00

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0.00

Основні засоби та нематеріальні активи

40 642 952.79

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

34 601 601.80

Нараховані доходи по МБК

0.00

Нараховані доходи по кредитам

77 181 544.52

Нараховані доходи за цінними паперами

39 461.79

Нараховані комісійні доходи

2 014 719.79

Резерви за нарахованими доходами

-44 634 124.30

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

Інші активи

1 017 807.79

Усього активів

1 348 877 202.73

Зобов'язання

Кошти банків в т.ч. коррахунок

26 083 037.30

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

0.00

Кошти клієнтів

1 094 302 237.89

депозити фізичних осіб

710 757 306.69

поточні рахунки фізичних осіб

353 798 411.79

депозити юридичних осіб

16 294 020.97

поточні рахунки юридичних осіб

13 452 498.44

Інші депозити

0.00

Боргові цінні папери, емітовані банком

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

23 866 670.14

Нараховані витрати по МБК

370 313.33

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

23 494 392.82

Нараховані витрати за субординованим боргом

0.00

Інші нараховані витрати

1 963.99

Субординований борг

0.00

Інші зобов'язання

7 761 057.33

Усього зобов'язань

1 152 013 002.66

Власний капітал

0.00

Статутний капітал

206 000 000.00

Емісійні різниці

0,00

Резерви

9 923 070.76

Нерозподілений прибуток

24 921 780.45

Результати переоцінки

5 396 332.63

Фінансовий результат поточного року

-49 376 983.77

Усього власного капіталу

196 864 200.07

Усього пасивів

1 348 877 202.73

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 01 жовтня 2014 року за даними звітності складала 1 001 270 804,59 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими, у тому числі отримання згоди про можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції до 16:00 год. 17 жовтня 2014 року.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.